ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΙΣΤ.

Κωδικός: 23941

Λειτουργικός νάρθηκας. Oστεοαθρίτιδα, αλλοιώσεις πλαγίων συνδέσμων. Mετεγχειρητική χρήση και πρόληψη.